• I-pad
  

  เรียนภาษาอังกฤษมาทั้งชีวิตแต่ก็ยังพูดไม่ได้

  ลองมาใช้ App Hello Career ที่จะทำให้คุณพูดภาษาอังกฤษได้แน่ภายใน 7 วันเจ้าเดียวในประเทศไทย App เรียนพูดภาษาอังกฤษ ที่การันตีผลลัพธ์ 100% จากประเทศญี่ปุ่น และให้คุณเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาเสมือนเรียนกับอาจารย์ในห้องเรียน เพิ่มเติม

  ในยุคที่ข้อมูลข่าวสาร ที่ ผู้คนสามารถเข้าถึงสิ่งที่อยากรู้ ทุกที่ทุกเวลา สื่อการสอนผ่านอุปกรณ์สื่อสารแบบ สมาร์ทโฟน และแทปเล็ต การเรียนรู้ภาษาต้องเปลี่ยนแปลงไป มีการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและพร้อมปรับเข้าหาไลฟสไตล์คนยุคใหม่ ด้วยเราจึงเกิดความตั้งใจที่จะพัฒนาการจัดการสอน ภาษาแบบในห้องเรียนTradition Learning (การเรียนในห้องเรียน) ให้เข้ากับการเรียนนอกห้องเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ผ่านแนวคิด Ubiquitous learning ที่เน้นให้การเรียนรู้บนสื่อ ไอทีพร้อมสำหรับผู้ใช้ได้หลากหลายรูปแบบยิ่งขึ้น

  โดยผสานการทำงานจากผู้เชี่ยวชาญสามสาขาคือ

  1) ด้านวิชาการคือเนื้อหาวิชาจากเจ้าของภาษาซึ่งเข้าใจการเรียนรู้ภาษาของคนไทยอย่างแท้จริง

  2) ด้านคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ มั่นใจในระบบได้ว่าสามารถรองรับเนื้อหาที่สนใจทันทีทุกเมื่อที่ต้องการ และ

  3 ) ด้านจิตวิทยาการสอนซึ่งส่งให้การเรียนด้วยตนเองมีทั้งความสนุก มีกำลังใจใฝ่รู้กระตือรือร้นที่จะผลักดันตนเอง ตอบโจทย์ความหลากหลายของผู้เรียน ทำให้สามารถเลือกพัฒนาทักษะได้ตรงตามที่ตนเองถนัดได้มากยิ่งขึ้น

  download Get it for free
 • VDO HELLO CAREER

  ด้านเทคนิค App store

 • ผู้ใช้ Internet Explorer
 • ถ้าท่านมีปัญหาเกี่ยวกับแคชชิ่ง เพจส์

  อาจจะเกิดจากการติดตั้งโปรแกรมบราวเซอร์ของท่าน ที่ไม่สามารถใช้งานระบบ 'คุ้กกี้' (Cookies) ได้ หรือระบบของท่านอยู่ด้านหลัง 'ไฟร์วอลล์' (Firewall) เพื่อให้สามารถใช้ระบบ 'คุ้กกี้' บนโปรแกรมบราวเซอร์ได้ ท่านควรปฎิบัติตามนี้

  For Internet Explorer - Click Tools-> Internet Options -> Security and click on default level สำหรับ Internet Explore - คลิกที่ปุ่ม Tools -> Internet Options -> Security และกำหนด ระดับการใช้งาน

  คลิกที่ปุ่ม Edit -> Preferences -> Advanced เพื่อสามารถใช้งานระบบ 'คุ้กกี้' ในระดับที่ท่านพอใจ

 • ถ้าท่านไม่สามารถวางเดิมพันบนเว็บไซต์

  ด้านการ Download

 • ผู้ใช้ Internet Explorer
 • ถ้าท่านมีปัญหาเกี่ยวกับแคชชิ่ง เพจส์
 • ถ้าท่านไม่สามารถวางเดิมพันบนเว็บไซต์

  ด้านการตรวจสอบ Bug

 • ถ้าท่านมีปัญหาเกี่ยวกับแคชชิ่ง เพจส์
 • ถ้าท่านไม่สามารถวางเดิมพันบนเว็บไซต์

  การซื้อ App

 • หากท่านยังคงประสบปัญหาหลังจากที่ได้ลองปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้
HELP